Sunday, 2 June 2013

Kingsley Skills College

   Kursus Pelukis Pelan Senibina 3D

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Pelukis Pelan Senibina adalah berdasarkan NOSS (National Occupational Skills Standard) dan stategik BIM (Building Information Modeling) yang direka khas untuk melatih pelajar mengikut keperluan industri tempatan dan piawaian antarabangsa. uah anak syarikat. 

program ini bertujuan untuk melatih pelajar dengan rangka kerja yang kukuh berdasarkan NOOS dan BIM pada aliran kerja senibina untuk memnuhi profesion yang kompleksiti.


KEISTIMEWAAN PROGRAM
Pelajar berpeluang mempelajari "Building Information Modeling" ahiran Malaysia (SKM) Pelukis Pelan Senibina adalah berdasarkan NOSS (National Occupational Skills  
LATAR BELAKANG KSC

- Kingsley Skills College (KSC) adalah sebuah anak syarikat di bawah Kingsley Education Group (KEG). 
- KEG pula ialah sebuah Strategic Business Group (SBG) di bawah MCT Group dan B&G Corporation
   
- MCT dan B&G adalah pemaju perumahan yang terkenal. Antara projek di usahakan adalah Kingsley Hills,    
  Medini di Iskandar, dll. Visi pengasa KSC adalah supaya melahirkan generasi pekerja berkemahiran selaras 
  dengan permintaan pasaran. Semua pelukis plan KSC adalah dijamin kerja di bawah MCT. Kira - kira 2000 
  pelukis pelan di kehendaki.

- KEG mempunyai beberapa Strategic Business Group (SBG) yang khusus dalam pendidikan, pendidikan    
  tinggi dan pendidikan vokasional.

                 -  Kingsley International School 
        


                 -  Kingsley College


                 -  Kingsley Skills College

Objektif Kingsley Skills College (KSC)                              

- Melahirkan graduan yang mahir dan berpengetahuan pada tahap asas untuk pekerjaan pelukis plan 
  junior.

- Melengkapkan graduan dengan pengetahuan asas dalam aspek bahan pembinaan, ukur teknik, lukisan 
  computer dan pembinaan model senibina dengan perisian Building Information Modeling (BIM)

- Membolehkan graduan ini boleh melanjutkan pembelajaran ke tahap lebih tinggi dalam bidang kemahiran 
 yang berkaitan dengan industi senibina.

Misi Kingsley Skills College (KSC)

- Menjadikan Kolej Kemahiran yang mengeluarkan modal insan yang berkualiti dan berintegriti untuk 
  memenuhi keperluan negara.


Visi Kingsley Skills College (KSC)

- Mencapai kecemerlangan dan tahap kualiti yang tinggi dalam semua aspek pendidikan ke arah 
  melahirkan generasi pelajar yang berilmu, mahir, berperibadi dan berbudaya saing dalam menepati  
  wawasan 2020.Pengenalan Pelukis Pelan Senibina

- Program Sijil Pelukis Pelan Senibina  merupakan satu kursus kemahiran dalam menyediakan lukisan pelan senibina. Pelajar akan dapat memahami dan menghasilkan lukisan kerja yang mematuhi Undang-undang Kecil Bangunan Seragam yang boleh dijadikan rujukan dalam proses rekabentuk sesebuah bangunan atau binaan. Selain daripada kemahiran tersebut, pelajar juga akan dapat menyediakan lukisan persembahan secara manual dan berkomputer serta membuat model-model bangunan. Pelajar juga didedahkan dengan budaya kerja sebenar setelah pelajar mengikuti Latihan Industri selama 6 bulan. Latihan yang diperolehi akan dapat menambahkan kemahiran pelajar dalam bidang ini seterusnya dapat diamalkan dapam alam pekerjaan sebenar.

Gambar - gambar di dalam blog ini di ambil dari Google Search .


Apa itu Bim.
video

Pengenalan Bim.


- Building Information Modeling (BIM) adalah integrasi dalam menghasilkan lukisan pembinaan yang rapat, ianya saluran maklumat yang tepat mengenai sesebuah projek bermula daripada rekabentuk memlalui pembinaan hingga ke dalam operasi system.


Apakah Tujuan Bim.video
Tujuan Bim.

 Building Information Modeling (BIM) merupakan teknologi dan proses Inovasi dalam industri Arkitek  
  (architecture), Kejuruteraan (engineering), dan Pembinaan (construction) (AEC)
  
- BIM dijangkakan akan memacu industri BIM dijangkakan akan memacu industri pembinaan ke arah satu  
  proses Model Based dan secara tidak langsung beransur - ansur keluar dari satu proses 2D Based. 


Building Information Modeling (BIM)


Antara Faedah - Faedah Penggunaan Bim.

- Komunikasi antara rekabentuk cawangan pakar lebih efektif berbanding menggunakan kaedah manual.

- Jika terdapat perubahan daripada perekabentuk tidak perlu mengulangi proses rekabentuk daripada awal 
  (rework)

- Faedah yang utama BIM dapat memberi anggaran kos yang terbaik untuk sesuatu projek daripada  
  berlakunya pembaziran mahupun kerja - kerja tambahan (VO)

- BIM dapat memberi penambahbaikan dari segi koordinasi susunan pembinaan (Construction sequence)    
  ditapak secara 


Contoh - Contoh Menggunakan Perisian BIM.
Pospek Kerjaya


- Sijil Pelukis Plan Senibina akan melahirkan pelajar - pelajar berkemahiran dalam pelukis pelan senibina serta menggunakan program baru iaitu Building Information Modeling (BIM), ia juga dapat menambah ilmu pengetahuan teknikal dalam amalan kerja senibina :- 

- Pelukia Plan Bangunan
- Juruteknik Bangunan
- Pelukis Ilustrasi
- Pembuat Model Bangunan 
- Penyelia Tapak 
- Kontraktor
- Usahawan.Tempoh Pembelajaran.

- Tempoh masa latihan bagi tahap 1 dan tahap 2 adalah selama 12 bulan (semester 1 dan 2) dan begitu 
juga dengan tahap 3 iaitu selama 12 bulan (semester 3 dan 4). penilaian berasaskan sistem keterampilan  bagi tahap 1 yang di nilai secara berterusan sepanjang tempoh latihan manakala penilaian bagi tahap 2  dan 3 adalah berasaskan penilaian berterusan dan peperiksaan akhir . Modul kursus berasaskan  "National Occupational Skills Standard" (NOSS). Latihan kemahiran yang dijalankan meliputi 70% pratikal dan 30 % teori. Pelatih - pelatih yang tamat latihan akan di anugerahkan dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang di iktiraf oleh Jabatan pembangunan Kemahiran (JPK) mengikut tahap iaitu :- 

a) SKM Tahap 1
b) SKM Tahap 2
c) SKM Tahap 3

Info

1 comment:

  1. hi ,adakah college ini di daftarkan di bawah JPK ( jabatan pembangunan kemahiran ) Malaysia ?

    ReplyDelete